EKOŠKOLA - projekt EU

O projektu

Ocenění Audit byl úspěšný, jsme EKOŠKOLA!

Nabíráme nové členy do Ekotýmu, upravujeme stránky a stíháme...

Projekt Ekoškola vznikl v roce 1994, je to projekt mezinárodní organizace FEE (Nadace pro environmentální vzdělávání).

Od školního roku 2005/2006 koordinuje program Eco – Schools v České republice sdružení Tereza.

Do projektu je zapojeno 38 zemí světa, v České republice je to 160 škol.
Naše škola se aktivně zapojila v tomto školním roce (2010/2011).

Ekotým

Projekt Ekoškola není soutěž. Výsledkem je udělení mezinárodního certifikátu, při kterém škola získá prestižní ocenění- titul Ekoškola. Tento titul, logo a vlajku má právo používat dva roky. O udělení titulu rozhoduje na základě auditu garant projektu - sdružení Tereza.

Ekoškola Vlajka

Cíl projektu

Vychází z toho, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, je třeba snažit se o změnu v jednání.

Žáci sami se podílí na vedení, plánování a realizaci projektu, učitel program koordinuje. Jeho funkce je spíše poradní.

Kdo se projektu zúčastní

Projekt je určen pro celou školu – žáky, učitele, vedení školy, zaměstnance školy, rodiče a veřejnost.

Jak probíhá realizace projektu

Jedná se projekt dlouhodobý (2-3letý).

Založení ekotýmu

Děti mezi sebou vyberou ty, kteří chtějí na projektu pracovat, založí si pracovní tým.

Ekotým podle daných pokynů (pracovních listů) zjistí stav školy v oblastech třídění odpadu, hospodaření s energií, vodou a prostředím školy.

Zvířata a rostliny

Pracovní tým (ekotým) je hnací silou projektu, nikoli jediným realizátorem. Těmi jsou děti ze školy, které s ekotýmem spolupracují ( u nás např. žáci volitelného předmětu Ekologie, žáci 9. tříd, které v rámci ŠVP probírají kapitolu Ekosystémy, zdroje energie….)

Analýza

Na základě zjištěných údajů vybere pracovní tým tu oblast nebo oblasti (nejlépe dvě), ve kterých by se škola mohla zlepšit nebo by mohla dosáhnout úspory.

Uklízečka

Plán činnosti

Děti navrhnou konkrétní opatření - co, jak a do kdy změnit.

Třídění

Průběžné vyhodnocování

Průběžně zjišťují, zda se daří plán plnit, podle potřeby jej upravují.

Environmentální výchova ve výuce

Vyučující, který je koordinátorem ve škole, spolupracuje s ostatními vyučujícími. Cílem je začlenění ekologické výchovy do výuky. V rámci programu Ekoškola se realizuje průřezové téma Environmentální výchova.

Program

Informování a spolupráce

Úkolem ekotýmu je také informovat ostatní o realizaci projektu (viz tyto webové stránky).

Vytvoření ekokodexu

Ekotým vytvoří „pravidla“. Jde o popis konkrétních jednání, které mohou vykonávat všichni žáci i zaměstnanci školy.

Pes - vlastní kodex Mytí rukou

(podle materiálů ze sdružení Tereza Příručka pro školy sestavila Jana Vavrlová)


© 2011 - 2018 by ekotým | www.zscvrch.cz | Všechna práva vyhrazena
Kontakty | Prohlášení o přístupnosti | Právní ustanovení